Επιδότηση Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας υποβολής των επενδυτικών προτάσεων η B.D.K.S. αναλαμβάνει

 • την εκπόνηση της μελέτης,
 • την ηλεκτρονική υποβολή,
 • την συγκρότηση του επενδυτικού φακέλου καθώς και
 • την υποστήριξη στην διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων,

στο πλαίσιο προκηρύξεων  για προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις, οργανισμούς ιδιωτικού και ευρύτερου δημοσίου τομέα, ΜΚΟ, συλλόγους και σωματεία.

Η B.D.K.S. αναλαμβάνει την ενημέρωση και προετοιμασία επιχειρήσεων για επιχορήγηση των επενδυτικών τους σχεδίων από τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020:

 • ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
 • ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
 • ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας
 • Leader 2014 – 2020

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας υλοποίησης επενδυτικών προτάσεων αναφερόμαστε στις υπηρεσίες που η B.D.K.S. προσφέρει μετά την έγκριση μιας επενδυτικής πρότασης και αποτελούν πλέον επιλέξιμη δαπάνη σε κάθε πρόγραμμα (και άρα επιδοτούνται).


Επιδότηση Επιχειρήσεων
bt_bb_section_top_section_coverage_image

1ο ΒήμαΑΝΑΛΥΣΗ

2ο ΒήμαΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

3ο ΒήμαΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

4ο ΒήμαΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Υπηρεσίες Υποβολής

Ενημέρωση, αναφορικά με την επιλεξιμότητα ή μη της πρότασης.


Επιμέλεια της συλλογής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπαγωγή της οικονομοτεχνικής μελέτης στις διατάξεις του προγράμματος.


Σύνταξη και παρουσίαση όλων των οικονομικών στοιχείων σχετικά με την οικονομοτεχνική μελέτη.


Σύνταξη και συγγραφή κάθε επιμέρους τμήματος του επενδυτικού σχεδίου


Έγκαιρη παράδοση σε στελέχη του πελάτη της οικονομοτεχνικής μελέτης για αξιολόγηση και πιθανή τροποποίηση.


Έγκαιρη και εμπρόθεσμη υποβολή του συνόλου του επιχειρηματικού σχεδίου και των απαιτουμένων συνοδευτικών δικαιολογητικών στο αρμόδιο τμήμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από το πρόγραμμα.


Παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου.

Υλοποίηση Πρότασης

Υποβοήθηση κατά την ετοιμασία και συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων και δικαιολογητικών (σύμβαση, τεχνικό δελτίο, περιοδικές εκθέσεις προόδου, κ.ά.) του πελάτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προγραμμάτων.


Επιμέλεια για την εμπρόθεσμη υποβολή από τον πελάτη, όλων των απαιτούμενων εντύπων και δικαιολογητικών.


Επιμέλεια και συλλογή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης για τη διενέργεια αυτοψιών ελέγχου υλοποίησης του έργου, καθώς και για την εκταμίευση των δόσεων επιχορήγησης.


Επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη του τμήματος διαχείρισης του Προγράμματος για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών – οδηγιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την τεκμηρίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.


Παρουσία των στελεχών της εταιρείας μας στις επιτόπιες αυτοψίες – ελέγχους που θα διενεργηθούν από τα στελέχη του αρμόδιου τμήματος διαχείρισης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Address
Υγείας 8 - Παλλήνη
Email us
info@bdks.gr
Call us
694 840 4978

  Επικοινωνία
  Social Media
  Επικοινωνία
  Social Media

  Copyright by BDKS. All rights reserved.

  Copyright by BDKS. All rights reserved.