Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Μια από τις αξίες που διέπει τον οργανισμό μας είναι ο σεβασμός στην ιδιωτική ζωή του ατόμου. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, των εργαζομένων μας, των προμηθευτών μας και οποιουδήποτε άλλου με τον οποίο συνδιαλλασσόμαστε.

Το προσωπικό του B.D.K.S. χειρίζεται οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα με απόλυτη ασφάλεια και επιπλέον έχει ενημερωθεί σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλεια της πληροφορίας σύμφωνα με τον νέο κανονισμό GDPR.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Το B.D.K.S. συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας της. Η πλειονότητα των δεδομένων παρέχεται άμεσα από τους χρήστες των υπηρεσιών μας είτε και μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα μας.

Στα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής:

Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας: Συλλέγουμε το όνομα και το επώνυμό, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και άλλα παρόμοια στοιχεία επικοινωνίας.

Στοιχεία συνεργαζόμενων επιχειρήσεων: Η επωνυμία της επιχείρησής, η δραστηριότητα της, ο αριθμός των απασχολουμένων σε αυτή προσώπων, το ΑΦΜ, η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η επιχείρηση, ο Α.Μ.Ε. ΙΚΑ,  η ακριβής διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης, το τηλέφωνο, το fax, η ηλεκτρονική διεύθυνση, από τα οποία εξυπηρετείται η επιχείρηση, το όνομα και ο Α.Δ.Τ. του νομίμου εκπροσώπου ή του υπευθύνου επικοινωνίας για λογαριασμό της,

Ιστοσελίδα:  Η ιστοσελίδα της B.D.K.S. είναι ένα μέσο επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προγράμματα κατάρτισης. Οι επισκέπτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα και να ενημερώνονται για τις υπηρεσίες καθώς και για σημαντικές ανακοινώσεις του Οργανισμού μας χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία.

Η B.D.K.S. Η χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει α) για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και β) για την αποστολή επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου διαφημιστικού υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής συνδιάλεξης για συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν τα μοιραζόμαστε με νομικά ή φυσικά πρόσωπα παρά μόνο μετά τη συγκατάθεση του πελάτη, για την ολοκλήρωση οιασδήποτε συναλλαγής ή για την παροχή υπηρεσίας. Για παράδειγμα τα δεδομένα πληρωμής για να πραγματοποιηθεί μια πληρωμή, θα τα μοιραστούμε με τις τράπεζες και άλλους φορείς που επεξεργάζονται συναλλαγές πληρωμών ή παρέχουν άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και για την πρόληψη της απάτης και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

Μπορεί τέλος να αποκτήσουμε πρόσβαση, να μεταφέρουμε, να αποκαλύψουμε και να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα, όταν πιστεύουμε καλόπιστα, ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε έγκυρη νομική διαδικασία, η οποία μπορεί να προέρχεται επίσης από τις αστυνομικές αρχές ή άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών των υπηρεσιών μας γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως ορίζεται από τον νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών μόνο για όσο απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας ή μέχρι ο χρήστης να διαφωνήσει με την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων του ή μέχρι να αποσύρει τη συγκατάθεση του. Ωστόσο, όποτε απαιτείται από υποχρεωτικό νόμο η B.D.K.S. θα διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή όποτε τα Προσωπικά Δεδομένα απαιτούνται, έτσι ώστε η B.D.K.S. να διεκδικήσει ή να υπερασπίσει τον εαυτό της έναντι νομικών αξιώσεων.

Οι χρήστες των υπηρεσιών μας μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα τους αλλά και να ζητήσουν τη διόρθωση τους ή την διαγραφή τους. Η B.D.K.S. μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα μόνο αν δεν υπάρχει κάποια νομική υποχρέωση ή αν δεν έχει άλλο έννομο δικαίωμα της για να τα διατηρήσει. Ασφαλώς αν γίνει διαγραφή των δεδομένων ενός χρήστη τότε η B.D.K.S. δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στον χρήστη αυτόν, όταν αυτές απαιτούν την χρήση των δεδομένων αυτών.

Στην περίπτωση που η B.D.K.S. χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τη συγκατάθεση του χρήστη ή για να συνάψει σύμβαση μαζί του, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει ένα αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων.

Πρόσθετες διευκρινίσεις για τα Cookies

1. Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί η Εταιρία;

Είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο Πελάτης και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του, όσο ο Πελάτης βρίσκεται μέσα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή.

Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή του Πελατη, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης του Πελάτη. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη.

Επιπλέον, τα cookies βοηθούν την Εταιρία να βλέπει την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών της.

2. Ποια cookies χρησιμοποιούνται;

Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Ο Πελάτης μπορεί να δει και να διαχειριστεί τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα).

3. Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, η Εταιρία χρησιμοποιεί τα παρακάτω:

Απολύτως απαραίτητα:

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, που επιτρέπουν στον Πελάτη να κάνει περιήγηση και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του Πελάτη. Χωρίς αυτά τα cookies, η Εταιρία δεν μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού της.

Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του Πελάτη όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ή αν έχει απαντήσει σε κάποια δημοσκόπηση της Εταιρίας, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.

4. Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies.

Ο Πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Ωστόσο έπειτα από αυτό ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

Πληροφορίες επικοινωνίας

Ο Υπεύθυνος ή Εκτελών την Επεξεργασία είναι η B.D.K.S. , Υγείας 8, Παλλήνη Αττική, τηλ. 6986525963.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Επικοινωνήστε μαζί μας

Address
Υγείας 8 - Παλλήνη
Email us
info@bdks.gr
Call us
698 652 5963

  Επικοινωνία
  Social Media
  Επικοινωνία
  Social Media

  Copyright by BDKS. All rights reserved.

  Copyright by BDKS. All rights reserved.